Miljø

Hos KitOffice tænker vi miljø-bevidst hele vejen gennem vores produktion – lige fra råvarer, leverandører til færdigbehandling og logistik.

Alt vores overskydende træ og spåner genanvendes til opvarmning.

Vi er meget opmærksomme på kun at anvende træ fra områder og plantager, hvor der genplantes i samme omfang, som der skoves.

I snedkerafdelingen anvendes en miljøvenlig UV lakering til færdigbehandling af træ og finerede produkter.

Ligeledes bruger smedeafdelingen en miljørigtig pulverlakering til metaldelene. Til emballering anvendes udelukkende genbrugsmaterialer.

Vi arbejder i øjeblikket målrettet hen imod en miljøcertificering.

Hos KitOffice har vi den klare holdning, at ved fælles hjælp kan vi skabe langt bedre forhold – for miljø og mennesker.